Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

RODO

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO), jest Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45 reprezentowane przez dyrektora Ewę Zielińską, tel.: 46 857 13 22.
 
2. W sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@cuw-mszczonow.pl
 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na ADO  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Dane osobowe przetwarzane są przez Nas w toku załatwiania Pani/Pana sprawy i  mogą być przekazane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.
 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach (w tym przepisach archiwalnych).
 
5. W szczególnych sytuacjach Pani/Pana dane mogą być powierzone innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa (np.: wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, ZUS)   lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte w związku z realizowanymi zadaniami.
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W Centrum Usług Wspólnych  w Mszczonowie powołany został Inspektor Ochrony Danych - Łukasz Kalinowski. 
Kontakt email: iod@cuw-mszczonow.pl

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu