Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Program stypendialny Gminy Mszczonów - stypendia przyznawane przez Burmistrza Mszczonowa

Rok

Wydatki ogółem

Kwota zaangażowanych środków własnych gminy

Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie

2018

8 000,00 zł

8 000,00 zł

6

2020

3 300,00 zł

3 300,00 zł

3

2021

2 000,00 zł

2 000,00 zł

1

2022

2 000,00 zł

2 000,00 zł

1

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu