Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Przydatne linki

  1. www.mszczonow.pl - Urząd Miejski w Mszczonowie
  2. www.kuratorium.waw.pl - Kuratorium Oświaty w Warszawie
  3. www.oke.waw.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  4. www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
  5. www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna
  6. www.ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji
  7. www.efs.gov.pl - Europejski Fundusz Społeczny
  8. www.wypoczynek.men.gov.pl - Wypoczynek dzieci i młodzieży
  9. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=o%C5%9Bwiata%20i%20wychowanie  -Internetowy System Aktów Prawnych

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu