Menu

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetancji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"

Rok

Wydatki ogółem

Kwota zaangażowanych środków własnych gminy

Kwota przyznanej/ wykorzystanej dotacji celowej

2018

17 500,00 zł

3 500,00 zł

14 000,00 zł

2019

17 500,00 zł

3 500,00 zł

14 000,00 zł

2020

17 500,00 zł

3 500,00 zł

14 000,00 zł

2021

17 500,00 zł

3 500,00 zł

14 000,00 zł

2022

87 500,00 zł

17 500,00 zł

70 000,00 zł

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu