Menu

Dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zasiłki i stypendia szkolne)

Rok

Wydatki ogółem

Kwota zaangażowanych środków własnych gminy

Kwota wykorzystanej dotacji celowej

2018

77 061,00 zł

15 412,20 zł

61 648,80 zł

2019

62 056,00 zł

16 070,00 zł

45 986,00 zł

2020

41 419,00 zł

10 192,35 zł

31 226,65 zł

2021

36 304,00 zł

10 431,15 zł

25 872,85 zł

2022

17 796,00 zł

3 888,00 zł

13 908,00 zł

2023

18 166,00 zł

3 634,00 zł

14 532,00 zł

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu