Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Stypendia motywacyjne - szkolne stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe

Rok

Wydatki ogółem

Kwota zaangażowanych środków własnych gminy

Liczba wypłaconych stypendiów

2018

34 941,00 zł

34 941,00 zł

348

2019

34 818,18 zł

34 818,18 zł

404

2020

34 867,95 zł

34 867,95 zł

282

2021

35 750,00 zł

35 750,00 zł

308

2022

38 940,00 zł

38 940,00 zł

355

2023

41 000,00 zł

41 000,00 zł

410

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu