Menu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rok

Wydatki ogółem

Kwota zaangażowanych środków własnych gminy

Kwota wykorzystanej dotacji celowej

2019

18 100,00 zł

3 620,00 zł

14 480,00 zł

2022

28 138,03 zł

5 638,03 zł

22 500,00 zł

2023

26 933,37 zł

5 433,37 zł

21 500,00 zł

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu