Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Aktualności

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce
ПРИЙОМ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ПОЛЬЩІ
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe - w miarę posiadania wolnych miejsc. Szkoły udzielać będą także niezbędnego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dane kontaktowe do szkół

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, adres: Mszczonów, ul. Warszawska 27, tel.: 46 857 22 10, e-mail:sp@mszczonow.pl
 2. Szkoła Podstawowa w Piekarach, adres: Piekary ul. Piekarska 47, tel.: 46 857 49 27, e-mail: sppiekary@wp.pl
 3. Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, adres: Lutkówka ul. Szkolna 1, tel.: 46 857 44 27, e-mail: splutkowka@mszczonow.pl
 4. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie, adres: Osuchów ul. Szkolna 1, tel.: 46 857 44 71, e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
 5. Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, adres: Bobrowce ul. Mszczonowska 5, tel.: 46 857 44 91, e-mail: spbobrowce@mszczonow.pl 
 6. Szkoła Podstawowa we Wręczy, adres: Wręcza ul. Szkolna 50, tel.: 46 857 53 50, e-mail: spwrecza@mszczonow.pl

Rodzice dziecka z zagranicy, mogą zwrócić się bezpośrednio do organu prowadzącego z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca. W takiej sytuacji proszę kontaktować się z Centrum Usług Wspólnych - tel. stacjonarny: 46 857 13 22 lub komórkowy: 798 674 555.

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ПОЛЬЩІ

Діти та підлітки з України обов’язкового шкільного віку та обов’язкової освіти (7-18 років) приймаються до державних шкіл на умовах, що застосовуються для громадян Польщі. Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи. Державна початкова школа, в якій проживає дитина з-за кордону, приймає їх за посадою, інші державні початкові та середні школи - за умови наявності вільних місць. Школи також нададуть необхідну підтримку в рамках психолого-педагогічної допомоги.

 1. Початкова школа Ян Адам Маклакевич у Мщонові Мщонув вул. Warszawska 27 Тел.: 46 857 22 10 електронна пошта: sp@mszczonow.pl
 2. Початкова школа в Пекарах Пекарах вул. Пекарська 47 Тел.: 46 857 49 27 електронна пошта: sppiekary@mszczonow.pl
 3. Початкова школа Майор Юзеф Вишневський у Лутковіці Лутківці вул. Школьна 1 Тел.: 46 857 44 27 електронна пошта: splutkowka@mszczonow.pl
 4. Початкова школа Отець-канонік Мар'ян Ліпський в Осухові Осухів вул. Школьна 1 Тел.: 46 857 44 71 електронна пошта: zsposuchow@mszczonow.pl
 5. Початкова школа в Бобровцях Бобрівка вул. Mszczonowska 5 Тел.: 46 857 44 91 електронна пошта: spbobrowce@mszczonow.pl
 6. Початкова школа в Wręcza Wręcza вул. Школьна 50 Тел.: 46 857 53 50 електронна пошта: spwrecza@mszczonow.pl

можуть звернутися безпосередньо до керівного органу з проханням вказати школу з вільними місцями. У такій ситуації, будь ласка, зв’яжіться з Центр спільних послуг- стаціонарний телефон: 46 857 13 22 або мобільний: 798 674 555.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu