Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Aktualności

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY DYŻURÓW WAKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
I PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW

Informujemy, że w okresie wakacji prowadzone przez Gminę Mszczonów przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych, pracują wg załączonego poniżej harmonogramu. Rodzice, którzy  muszą skorzystać z opieki przedszkolnej w okresie wakacji, mogą zapisywać dziecko do dowolnej pełniącej dyżur placówki przedszkolnej  w gminie, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na czas dyżuru wakacyjnego. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy dyżurujących placówek.

Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół

Wnioski w sprawie zorganizowania dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół oraz zwrotu kosztów dowozu znajdziecie Państwo klikając na link: https://www.cuw.mszczonow.pl/142,dowoz-uczniow

Rządowy program pomocy uczniom z niepełnosprawnościami w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Informację na temat dofinansowania zakupu podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiałów edukacyjnych do ksztalcenia ogólnego i zawodowego znajdziecie Państwo klikając na link: https://www.cuw.mszczonow.pl/147,pomoc-materialna

Informacje dla Uchodźców z Ukrainy

„Szanowni Państwo",
odpowiadając na zgłaszane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioski – przygotowaliśmy napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce
ПРИЙОМ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ПОЛЬЩІ
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe - w miarę posiadania wolnych miejsc. Szkoły udzielać będą także niezbędnego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Діти та підлітки з України обов’язкового шкільного віку та обов’язкової освіти (7-18 років) приймаються до державних шкіл на умовах, що застосовуються для громадян Польщі. Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи. Державна початкова школа, в якій проживає дитина з-за кордону, приймає їх за посадою, інші державні початкові та середні школи - за умови наявності вільних місць. Школи також нададуть необхідну підтримку в рамках психолого-педагогічної допомоги.

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy/
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu