Menu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

Aktualności

W związku ze zmianą organizacji pracy
Centrum Usług Wspólnych
w Mszczonowie

prosimy o załatwianie spraw telefonicznie
pod numerem telefonu 0 46-857-13-22
lub za pomocą poczty elektronicznej
e-mail sekretariat@cuw-mszczonow.pl

Wyprawka szkolna

Informację na temat dofinansowania zakupu podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiałów edukacyjnych do ksztalcenia ogólnego i zawodowego "Wyprawka szkolna" znajdziecie Państwo klikając na link https://www.cuw.mszczonow.pl/186,wyprawka-szkolna


 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Wnioski w sprawie zorganizowania dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zwrotu kosztów dowozu
znajdziecie Państwo klikając na link: https://www.cuw.mszczonow.pl/142,dowoz-uczniow


 

Rekrutacja do klas pierwszych

ZGŁASZANIE DZIECI I REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW

W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone   w  2012 r.  Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat w przypadku, jeśli korzystało  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rekrutacja do przedszkola

RUSZA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW

Informujemy, że od 11 do 29 marca 2019 r. przedszkole i szkoły przyjmować będą wnioski o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2019/2020 do:

  1. Miejskiego przedszkola Nr 1 w Mszczonowie, ul. Tarczyńska 28 i do oddziałów zamiejscowych przedszkola zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie;
  2. punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Piekarach, Lutkówce, Bobrowcach i Wręczy;
  3. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mszczonowie, Osuchowie, Piekarach, Lutkówce, Bobrowcach i Wręczy.

Odnośniki

Kontakt

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

NIP: 838 18 52 714
REGON: 365931780

telefon: (46) 857 13 22

www.cuw.mszczonow.pl

e-mail: sekretariat(at)cuw-mszczonow.pl    *
* proszę zamienić w adresie e-mail (at) na znak @

[obiekt mapy] mapa dojazdu

Stopka